Chatka Puchatka w Dąbrównie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-034/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat ostródzki

Gmina: Dąbrówno

Wartość ogółem: 385205

Wydatki kwalifikowalne: 385205

Dofinansowanie: 327424,25

Dofinansowanie UE: 278310,61

Nazwa beneficjenta: OSK MARGO s.c. Marcin Gawiuk, Małgorzata Gawiuk

NIP beneficjenta: 7182051106

Kod pocztowy: 14-120

Miejscowość: Dąbrówno

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat działdowski / Powiat ostródzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013

www program, ministerstwo rozwoju gospodarczego, uzupełnij tekst tak aby powstała spójna wypowiedź, n.d. skrót, urząd miasta olesno, wykup tbs 2019, wolne mieszkania bytom, przechowywanie i archiwizacja dokumentów, obszar metropolitalny, amortyzacja wzór, dofinansowania unijne dla firm, jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2020, w/w

yyyyy