Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-049/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Jemielnica

Wartość ogółem: 150000

Wydatki kwalifikowalne: 150000

Dofinansowanie: 150000

Dofinansowanie UE: 127500

Nazwa beneficjenta: Gmina Jemielnica

NIP beneficjenta: 7561877980

Kod pocztowy: 47-133

Miejscowość: Jemielnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

44 kzk gop, wzór umowy użyczenia certyfikatu kompetencji zawodowych, gazeta jeleniogórska, pałecznica małopolskie, psycholog chodzież, dystrybucja europejska, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności, urzad pracy boleslawiec, gmach chełm, tarnowa, zaświadczenie o wolontariacie doc, określ różnice między uprawnieniami trybunału stanu i trybunału konstytucyjnego, unia europejska karty pracy dla dzieci, konflikty w pracy pdf, odnawialne zrodla energi, sprawdzenie strony internetowej, uzupełnij informacje na temat organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony przyrody, zasada partnerstwa, inaczej płatność jednym kliknięciem

yyyyy