Chcę latać…Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-015/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina:

Wartość ogółem: 2615860

Wydatki kwalifikowalne: 2615860

Dofinansowanie: 2615860

Dofinansowanie UE: 2223481

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

natura 2000 dofinansowanie 2021, jakie są, 6 lutego, marek chodkiewicz, korytarz łączący samolot z terminalem, granty dla szkół, parp logo, g2arena, promocja ang, urząd miasta siemianowice wydział komunikacji, urząd komunikacji malbork, gus tabelą dalszego trwania życia 2022 2023

yyyyy