Chcę się bawić i uczyć – wsparcie działalności punktu przedszkolnego w Lutowiskach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-115/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Lutowiska

Wartość ogółem: 375933,72

Wydatki kwalifikowalne: 375933,72

Dofinansowanie: 361948,99

Dofinansowanie UE: 319543,66

Nazwa beneficjenta: Gmina Lutowiska

NIP beneficjenta: 6891190317

Kod pocztowy: 38-713

Miejscowość: Lutowiska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

ubóstwa, fundusz skarbowy, stan zagrożenia cda, dwuosobowa działalność gospodarcza, przedstaw koncepcje polskiej granicy wschodniej, o,, kfd skrót, wózek schodowy obi, trzecią umowa zlecenie 2021, dofinansowanie na remont domu 2021, wrzoska poznań szpital, szukam pozyczki, państwa unii europejskiej, starostwo ostrów wlkp, mieszkania sprzedaż wałbrzych, transbet jarosław, wup kraków power

yyyyy