Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-141/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Podedwórze

Wartość ogółem: 338042,8

Wydatki kwalifikowalne: 338042,8

Dofinansowanie: 296442,8

Dofinansowanie UE: 287336,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Podedwórze

NIP beneficjenta: 5391490903

Kod pocztowy: 21-222

Miejscowość: Podedwórze

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

4 luty 2022, podmiot definicja, pozyskiwanie funduszy unijnych poznań, inwentum, e mikrofirma gov, calypso arkadia grafik, nie być, dawniej pomoc wsparcie, etat kwiecień, konkurs nfz, żłobki warszawa rekrutacja, wniosek o zaliczkę, wojewódzki fundusz ochrony środowiska zielona góra, szkoła zawodowa we wronkach, definicja simp, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu powietrznego, dom opieki stare babice, nowopowstałym

yyyyy