Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-146/10-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Piechowice

Wartość ogółem: 68275,7

Wydatki kwalifikowalne: 68275,7

Dofinansowanie: 68275,7

Dofinansowanie UE: 58034,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Piechowice

NIP beneficjenta: 6110108658

Kod pocztowy: 58-573

Miejscowość: Piechowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

dobór celowy, wielkopolska agroturystyka, zwolnienie lekarskie na stażu unijnym 2020, funduszeue, ministerstwo energii wnioski, dotacje unijne dla pszczelarzy 2021, urząd pracy w świdniku, 15 po, smc opinie, wojewodzki program, nadwyżka kursu dewiz, www skierowanie nfz gov pl

yyyyy