Chcemy osiągnąć sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-010/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina: Fredropol

Wartość ogółem: 59992,2

Wydatki kwalifikowalne: 59992,2

Dofinansowanie: 59992,2

Dofinansowanie UE: 50993,37

Nazwa beneficjenta: Gmina Fredropol

NIP beneficjenta: 7951802760

Kod pocztowy: 37-734

Miejscowość: Fredropol

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 3/29/2013

portal edu, przedszkole gminne grodzisk wlkp, kpa art 107, sprawdzanie stanu konta plus, pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zamiana postaci czasowej na zespoloną, dotacje na termomodernizację, ponowna ocena oddziaływania na środowisko, pobiedziska atrakcje, dąbrowa górnicza fabryka pełna życia

yyyyy