Chcemy się rozwijać! – programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-147/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Chmielnik

Wartość ogółem: 476970

Wydatki kwalifikowalne: 476970

Dofinansowanie: 419733,6

Dofinansowanie UE: 405424,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Chmielnik

NIP beneficjenta: 8133301503

Kod pocztowy: 36-016

Miejscowość: Chmielnik

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

minister wojny, korzystając z dostępnych źródeł podaj dwa przykłady działań stanowiących element społecznej, pociąg z obornik do poznania, uzupełnij szereg w którym mieszaniny składników otrzymane w wyniku destylacji, projektodawca, zespół szkół muzycznych szczecin, usługi oferowane przez banki i skoki, zespół szkół nr 1 kościan, gc energy, chełm lubelskie, praca tczew pup, zespół szkół w szelejewie, pożyczki na już

yyyyy