Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-312/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat lipski

Gmina: Lipsko

Wartość ogółem: 162937

Wydatki kwalifikowalne: 162937

Dofinansowanie: 162937

Dofinansowanie UE: 138496,45

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Lipsko

NIP beneficjenta: 5090066174

Kod pocztowy: 27-300

Miejscowość: Lipsko

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki / Powiat lipski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

dotacje na zatrudnienie pracownika 2021, koszty działań w dziedzinie bhp ponosi zawsze, ile ważna jest recepta papierowa, oświadczenie o ochronie danych osobowych, wisła tychy, okonek pl, hrubieszów na rowerach, małopolska stypendia, panstwa na i, napis na receptach, kurs g1

yyyyy