Chcemy umieć więcej!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-065/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Choceń

Wartość ogółem: 493127,06

Wydatki kwalifikowalne: 493127,06

Dofinansowanie: 419158

Dofinansowanie UE: 419158

Nazwa beneficjenta: Gmina Choceń

NIP beneficjenta: 8882959601

Kod pocztowy: 87-850

Miejscowość: Choceń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski / Powiat włocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 7/30/2015

dotacje na istniejący las, zs2 lukow pl, hołyst pw, skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe w strefie, bezzwrotna pożyczka dla firm, jeden z dziesięciu finał 128, dawniej zaproszenie wezwanie, urząd miasta lublin, koronowirus lubelskie, dotacje na otworzenie działalności 2021, projekty unijne dla przedszkoli 2017, droga via baltica, praca dla nieletnich rzeszów, 136 dni po 21 sierpnia, zespół szkół nr 2 grodzisk mazowiecki, wykaż że wyrażenie przyjmuje stale tę samą wartość dla podanych wartości x, bon na cyfryzację wyniki, rozklad jazdy gronowo golub-dobrzyn, obsługuje motopompę, na wykresie przedstawiono procent absolwentów pewnej szkoły, karta indywidualnych potrzeb ucznia 2018

yyyyy