Chęcińska Akademia Przedszkolandii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-005/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Chęciny

Wartość ogółem: 268059

Wydatki kwalifikowalne: 268059

Dofinansowanie: 264038

Dofinansowanie UE: 227850,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Chęciny / Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

NIP beneficjenta: 9591442650

Kod pocztowy: 26-060

Miejscowość: Chęciny

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

www inwestycjawkadry pl, starostwo powiatowe w nowym sączu 33-300 nowy sącz, orsay zakopianka, zsz ehost, logo ministerstwo zdrowia, ulga dla samotnej matki 2019 kwota, dr białek piekoszów, nieruchomosci podlaskie, średnie ceny wynajmu lokali użytkowych, uzupełnij zapisy pod rysunkami, piątkowska szkoła społeczna

yyyyy