Choczewskie Przedszkolaki – RÓWNE Dzieciaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-027/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Choczewo

Wartość ogółem: 749596,12

Wydatki kwalifikowalne: 749596,12

Dofinansowanie: 637156,7

Dofinansowanie UE: 541583,2

Nazwa beneficjenta: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego POWSZECHNA EDUKACJA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5871698621

Kod pocztowy: 84-100

Miejscowość: Puck

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

mieszkalnictwo, leon i damian klinika, wiadomości żyrardów, kiedy pełnia we wrześniu 2021, pckziu wieliczka, gmina gryfow, jednostki miary mg

yyyyy