Chodź, pokażę Ci świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-247/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 148377,4

Wydatki kwalifikowalne: 148377,4

Dofinansowanie: 148377,4

Dofinansowanie UE: 126120,79

Nazwa beneficjenta: Gmina Bytom/Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej w Bytomiu

NIP beneficjenta: 6262626755

Kod pocztowy: 41-905

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

portaledukacyjny kraków, promyk nadziei 38, sklep medyczny turek, zus z 3 do wypełnienia i zapisania, lublin śródmieście, pup lubelskie, odnowienie certyfikatu p1, przetwórstwo, powiatowy urząd pracy ostrołęka, ciechocinek uzdrowiska, czy lit jest szkodliwy, eper pożyczki, art 108 kc, krzysztofa jarosińskiego

yyyyy