Ciekawsza strona edukacji. Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Gminy Suszec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-116/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Suszec

Wartość ogółem: 96675,37

Wydatki kwalifikowalne: 96675,37

Dofinansowanie: 82174,06

Dofinansowanie UE: 82174,06

Nazwa beneficjenta: Everest Consulting & Szkolenia

NIP beneficjenta: 6342347106

Kod pocztowy: 40-850

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

pożyczka na kształcenie, krzywiń strzelnica, programy unijne 2021, gmina kocmyrzów luborzyca plan zagospodarowania przestrzennego 2018, dofinansowanie do firmy 2021, kontrola wydatków na cele mieszkaniowe, urzad pracy w bydgoszczy, produkt narodowy, mieszkania wałbrzych wynajem, wałbrzych stare miasto, ceny paliw auchan górczewska, boruto odc 223

yyyyy