Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-015/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut

Wartość ogółem: 474932,98

Wydatki kwalifikowalne: 474932,98

Dofinansowanie: 403693,03

Dofinansowanie UE: 403693,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Łańcut – Przedszkole Publiczne w Wysokiej

NIP beneficjenta: 8151584090

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Wysoka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

musisz to wiedziec 1304, indywidualnie, granty pgr kiedy decyzja, oblicz wartość wyrażenia wykorzystując dane z rysunku powyżej 6.6, inea kraków, europejskie centrum zdrowia otwock właściciel, jeden wyraz dwa znaczenia, papfu forum, g2a rzeszów

yyyyy