Co potrafią roboty?

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-173/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Werbkowice

Wartość ogółem: 179314

Wydatki kwalifikowalne: 179314

Dofinansowanie: 179314

Dofinansowanie UE: 152416,9

Nazwa beneficjenta: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI HONIATYCZE, HONIATYCZE KOL, HONIATYCZKI, WAKIJÓW

NIP beneficjenta: 9191783005

Kod pocztowy: 22-550

Miejscowość: Werbkowice

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

stacja targówek, polska eur, plakat promocja, narysuj znaki malowane na murach przez członków organizacji

yyyyy