Coraz lepsi- indywidualiacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Dzierzgoń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-257/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Dzierzgoń

Wartość ogółem: 179632,04

Wydatki kwalifikowalne: 179632,04

Dofinansowanie: 179632,04

Dofinansowanie UE: 152687,23

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzierzgoń

NIP beneficjenta: 5792069701

Kod pocztowy: 82-440

Miejscowość: Dzierzgoń

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

zawiercie rynek, jelita wiedzą lepiej pdf, dofinansowanie startup 2021, trening umiejętności społecznych pdf, pup kędzierzyn-koźle, efektywna, rozporządzenie, korekty 2022, urzad pracy starogard gdański

yyyyy