Cudowne przedszkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-020/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Chrząstowice

Wartość ogółem: 200000

Wydatki kwalifikowalne: 200000

Dofinansowanie: 197000

Dofinansowanie UE: 170000

Nazwa beneficjenta: Gmina Chrząstowice

NIP beneficjenta: 9910460223

Kod pocztowy: 46-053

Miejscowość: Chrząstowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/9/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/4/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

opinia o stażyście doc, za głosem serca odc 137, biznes za 50 tys, liczba zębów mlecznych, taaki maluch, powód wojny na ukrainie 2022, wiadomości o koronawirusie, 102 euro, praca pup chełm, wup poznan, zasady polityki spójności

yyyyy