Ćwiczę, rozumiem, potrafię

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-119/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Lubin

Wartość ogółem: 100480,05

Wydatki kwalifikowalne: 100480,05

Dofinansowanie: 100480,05

Dofinansowanie UE: 85408,04

Nazwa beneficjenta: Powiat Lubiński

NIP beneficjenta: 6922340500

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pełnia 2021 marzec, magdalena stanisławska-czop, „zasada równości szans i niedyskryminacji” przykłady, biuro nieruchomości zachodniopomorskie, program euro 2020, łazienki królewskie online, młodzi na swoim, robot da vinci poznań, wymyśl dwa różne konteksty wypowiedzi w których nadawca słów

yyyyy