ĆWICZĘ, UCZĘ SIĘ, WYGRYWAM

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-001/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2569379,7

Wydatki kwalifikowalne: 2569379,7

Dofinansowanie: 2569379,7

Dofinansowanie UE: 2183972,75

Nazwa beneficjenta: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

NIP beneficjenta: 5541060163

Kod pocztowy: 85-067

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

powiatowy urzad pracy w trzebnicy, czy pożyczka 5000 jest pomocą publiczną, pup lwówek śląski, skala lawtona, iwona frydel, projekty 2021, pełnomocnik definicja, linia 170 warszawa, msp włosy elektro, a1 budowa 2018, nowogrodzka 47a warszawa, sp2 bystrzyca kłodzka, uzupełnij tabelę nazwami ośrodków kultu religijnego oraz wyznań, euro 2021 –

yyyyy