„Ćwiczenia czynią Mistrza” – indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas 1-3 w Gminie Wólka.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-249/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Wólka

Wartość ogółem: 144793,85

Wydatki kwalifikowalne: 144793,85

Dofinansowanie: 144793,85

Dofinansowanie UE: 123074,77

Nazwa beneficjenta: Gmina Wólka

NIP beneficjenta: 7132872953

Kod pocztowy: 20-258

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

urząd pracy skawina, w podanym wypowiedzeniu zastąp podkreślony wyraz, częściowe rozliczenie faktury zaliczkowej wzór, urząd pracy w kętrzynie, fabryka ruchu sandomierz, rof rzeszów, produkcja mebli, poświadczenie nieprawdy przykłady, zs34 toruń, szpital na peryferiach nowa generacja ile odcinków, piktogramy dla dzieci niepełnosprawnych, wydatki na własne cele mieszkaniowe pit-39 przykłady, uzupełnij tabelę informacjami dotyczącymi emigracji, wiadomosic, zasada trwałości decyzji, szkola zak lomza, uzupełnij liczby na osiach, oczyszczacz powietrza kśt

yyyyy