Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-053/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Gmina: Mieleszyn

Wartość ogółem: 189642,83

Wydatki kwalifikowalne: 189642,83

Dofinansowanie: 161196,41

Dofinansowanie UE: 161196,41

Nazwa beneficjenta: Powiat Gnieźnieński/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku

NIP beneficjenta: 7842452551

Kod pocztowy: 62-200

Miejscowość: Gniezno

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gnieźnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dotacja dla rolników 2022, wypełnienie wniosku o dopłaty bezpośrednie 2022, trening umiejętności społecznych karty pracy pdf, plan b gródek nad dunajcem, fajniejsze gry świata, poradnik dla przyszłych mam pdf, jak powiększyć obraz w laptopie, lasy gov mapa, konfederacja lista lubelskie, firmy budowlane konin, wskaż określenia bliskoznaczne do składników harmonii, tryb kształcenia zawodowego, tlumaczenie dokumentow

yyyyy