Czas na edukację – szansą na przyszłość.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-703/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 217828

Wydatki kwalifikowalne: 217828

Dofinansowanie: 217828

Dofinansowanie UE: 185153,8

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok/Publiczne Gimnazjum nr 23 przy Pogotowiu Opiekuńczym

NIP beneficjenta: 5420304637

Kod pocztowy: 15-950

Miejscowość: Białystok

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/9/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

studia podyplomowe kołobrzeg, projekt s, kawalerka wałbrzych, lombard żory rynek, dofinansowanie z ue dla firm, obowiązki zarządu wspólnoty, robert szymański fotowoltaika, czerwony kogut aleksandrów łódzki, brenna jezioro, 22 563 20 00, relacja z parlamentu europejskiego, finansowanie działalności gospodarczej, rozporządzenie 25 marca 2021 dziennik ustaw, rybnik dzielnice

yyyyy