Czas na idywidualizację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-900/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 29708,75

Wydatki kwalifikowalne: 29708,75

Dofinansowanie: 29708,75

Dofinansowanie UE: 25252,44

Nazwa beneficjenta: Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5423139647

Kod pocztowy: 15-345

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

myślisz, art. 108 kp, time for wax słomińskiego, efs dla ops, tarnow hodowla szopow, biuro projektów europejskich, dotacja z unii, zl 3, chcieć najważniejsze słowo świata, urząd marszałkowski łódź praca, cenny uklad figury w pokerze krzyżówka, fe badanie, likwidacja działalności gospodarczej 2014, radio internetowe leliwa, cale zycie, specustawa pdf, rowes rzeszów, oficjalne pismo wzór, tematy do dyskusji, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radomsko

yyyyy