Czas na pierwsze przedszkole w Gminie Majdan Królewski

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-093/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Gmina: Majdan Królewski

Wartość ogółem: 1043114,12

Wydatki kwalifikowalne: 1043114,12

Dofinansowanie: 1027467,41

Dofinansowanie UE: 886647

Nazwa beneficjenta: Gmina Majdan Królewski

NIP beneficjenta: 8141587980

Kod pocztowy: 36-110

Miejscowość: Majdan Królewski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat kolbuszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

urządzenie do nawadniania pól krzyżówka, wiatr w żagle, 750 euro ile to zł, dotacje unijne na remont domu na wsi 2021, europejskie państwo w którym występują trzy języki urzędowe, media expert dofinansowanie, integrowanie ujednolicenie, europejska akademia medycyny ludowej świebodzice, parafia farna bełchatów, linneusza warszawa, konkurs tłumacz, największe miasta unii europejskiej, pup kedzierzyn- kozle, migowy słowa, teatr voucher, liceum muzyczne poznań, kursy zawodowe poznan

yyyyy