Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-058/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Dębowiec

Wartość ogółem: 215603

Wydatki kwalifikowalne: 215603

Dofinansowanie: 215603

Dofinansowanie UE: 183262,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Dębowiec

NIP beneficjenta: 6851950851

Kod pocztowy: 38-220

Miejscowość: Dębowiec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

powiatowy urząd pracy w opolu lubelskim, próchnica etapy, automatyczne uzupełnianie danych z jednego arkusza do drugiego, dofinansowanie do wymiany okien w bloku 2021, kantory całodobowe warszawa, powiatowy urząd pracy brzozów

yyyyy