Czego Jas sie nie nauczy, tego Jan nie bedzie umiał

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-071/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Wejherowo

Wartość ogółem: 202176

Wydatki kwalifikowalne: 202176

Dofinansowanie: 195765

Dofinansowanie UE: 171849,6

Nazwa beneficjenta: Ośrodek języków obcych „WEBSTER SCHOOL” s.c.M.Szczygieł-Reutt, O.Reutt

NIP beneficjenta: 5832757609

Kod pocztowy: 84-200

Miejscowość: Wejherowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

zgkikm wrocław mapa zasadnicza, dotacja na kapitał obrotowy, przykładowy biznes plan, domki letniskowe lublin

yyyyy