Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-306/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Gmina: Parchowo

Wartość ogółem: 79409,7

Wydatki kwalifikowalne: 79409,7

Dofinansowanie: 79409,7

Dofinansowanie UE: 67498,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Parchowo

NIP beneficjenta: 8421663788

Kod pocztowy: 77-124

Miejscowość: Parchowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat bytowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

czas jako uzupełnienie trójwymiarowej przestrzeni w której żyjemy, program badań prenatalnych, zsz nr 1 ryki, gok dobroń, załącznik 15, www.dniotwarte.eu, eksport usług do ue, w sieci bez barier, praca kaźmierz, oświadczenie o prawie do dysponowania, plan miasta rybnik, łużna małopolskie, policja wałbrzych, sl-2014, belka program, komplex nieruchomości

yyyyy