Czym skorupka za młodu nasiąknie-tym…

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-103/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Tworóg

Wartość ogółem: 1289452,72

Wydatki kwalifikowalne: 1289452,72

Dofinansowanie: 1134718,39

Dofinansowanie UE: 1096034,81

Nazwa beneficjenta: Forum Młodzieży Samorządowej

NIP beneficjenta: 9691157759

Kod pocztowy: 44-186

Miejscowość: Gierałtowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015

ue wd, gov filmy, liceum wyspianskiego, określ jakich spraw może dotyczyć referendum przeprowadzone w gminie, media ec, katastrofa technogenna co to jest

yyyyy