„Czym skorupka za młodu nasiąknie… wsparcie edukacji przedszkolnej na wsi”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-033/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Olsztynek

Wartość ogółem: 865315,5

Wydatki kwalifikowalne: 865315,5

Dofinansowanie: 813427,5

Dofinansowanie UE: 735518,18

Nazwa beneficjenta: Fundacja Idealna Gmina Oddział Warmińsko-Mazurski

NIP beneficjenta: 5261768056

Kod pocztowy: 11-015

Miejscowość: Olsztynek

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

potrójnie ujemny g3 forum, wiewiórka europejska, niemozliwe 2019, mistrzowie zabawy mielec, marcin p

yyyyy