Czym skorupka za młodu…

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-122/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 269332,5

Wydatki kwalifikowalne: 269332,5

Dofinansowanie: 269332,5

Dofinansowanie UE: 228932,63

Nazwa beneficjenta: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku

NIP beneficjenta: 7151049019

Kod pocztowy: 23-210

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

kierunek kariera, zadane pl, euro 2020 program, 136 dni po 11 września, wschodnia agencja rozwoju, ewaluacji, kursy zawodowe dla kobiet, rosliny na scianie, chciałbym razem czy osobno, z ostatniej chwili hrubieszów, m23 kod choroby, auchan bonarka ceny paliw, wesołe słoniątko tychy, zgodnie z, rezygnacja z komisji wyborczej jak napisać, wzór porozumienia stron

yyyyy