Dać szansę przedszkolakom w Gminie Augustów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-080/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Gmina: Augustów

Wartość ogółem: 530460,52

Wydatki kwalifikowalne: 530460,52

Dofinansowanie: 519844,65

Dofinansowanie UE: 450891,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Augustów

NIP beneficjenta: 8461595610

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat augustowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

sprawozdanie zarządcy nieruchomości wzór, dofinansowanie dla działalności gospodarczej, południowa obwodnica warszawy, dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy, najmniejsza liczba pierwsza większa od liczby 2017 to 2027, przy poniższych odcinkach podano ich długości, jak obliczyć stopę dyskontową, żyrardów – miasto jednej fabryki, sadecki urzad pracy oferty, dopłaty unijne dla rolników 2022, dotacje unijne 2018, pup starogard, przedszkole kwiaty polskie poznań, jaką funkcję pełnią akapity 8 i 9 w stosunku do akapitu 7, rozwój definicja, upoważnienie do podpisania dokumentów, kolonowskie, pup gryfice oferty pracy w powiecie

yyyyy