Daj nam szansę – zapewnienie wysokiego poziomu i dostępu do edukacji uczniów upośledzonych umysłowo w Żorach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-219/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 539267,44

Wydatki kwalifikowalne: 539267,44

Dofinansowanie: 539267,44

Dofinansowanie UE: 458377,32

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Żory

NIP beneficjenta: 6511001647

Kod pocztowy: 44-240

Miejscowość: Żory

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

rpo slaskie pl, wojewódzki fundusz, małe miasta w polsce, sady owocowe, zapisz kwoty według wzoru 8307, bezszeryfowa czcionka, wykluczenia z ryczałtu 2021, pup dofinansowanie do wynagrodzeń, ile trwa epidemia, euro 2021 w jakim kraju, czy strzelanie palcami jest szkodliwe, spacja inaczej, powiatowy urząd pracy w człuchowie, bur szkolenia, grodziec domy na sprzedaż, beata dymek chodzież

yyyyy