„Daj sobie szansę! My Ci pomożemy”. Projekt wyrównujący szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich gminy Kostomłoty

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-053/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Kostomłoty

Wartość ogółem: 539313,5

Wydatki kwalifikowalne: 539313,5

Dofinansowanie: 539313,5

Dofinansowanie UE: 458416,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Kostomłoty

NIP beneficjenta: 9131501598

Kod pocztowy: 55-311

Miejscowość: Kostomłoty

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

www gov pl certyfikat, anna argasińska 2018, świnoujście tunel pod świną, jak wygląda księżyc w dniu urodzin, witold słowik, wsparcie w starcie 2019, rozporządzenia komisji (ue) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., praca kraków produkcja, poszerzenie działalności gospodarczej, bezpłatny wniosek o przeprowadzenie interwencji przez rzecznika finansowego, powiększanie ekranu, tablica praca krakow

yyyyy