Daj sobie szansę – otwórz się na sukces.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-432/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Gmina: Radymno – miasto

Wartość ogółem: 184940

Wydatki kwalifikowalne: 184940

Dofinansowanie: 184940

Dofinansowanie UE: 157199

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Radymnie

NIP beneficjenta: 7921073339

Kod pocztowy: 37-550

Miejscowość: Radymno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jarosławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

bywa przy załatwianiu spraw, jak nazywane jest 500 euro, umowa o świadczenie usług – wzór, polska z unii, słowackiego 12, 1 urząd skarbowy warszawa, pożyczka dla firm, ile jest państw w unii europejskiej, prawo budowlane szkolenie, równe traktowanie siebie, fabryka siły oblicz zapotrzebowanie, euro 2020 1/4, kurs euro pzp 2020

yyyyy