Daj sobie szansę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-071/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Udanin

Wartość ogółem: 255410

Wydatki kwalifikowalne: 255410

Dofinansowanie: 255410

Dofinansowanie UE: 217098,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Udanin

NIP beneficjenta: 9131500162

Kod pocztowy: 55-340

Miejscowość: Udanin

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

jak sprawdzić datę dostępu strony internetowej, 1 lo mysłowice, dotacje dla pracujących, nie zdrowo, wyczuwalne jelito po lewej stronie

yyyyy