Daj szansę – ja też potrafię

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-101/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Gmina: Dobre

Wartość ogółem: 329734,11

Wydatki kwalifikowalne: 329734,11

Dofinansowanie: 329734,11

Dofinansowanie UE: 280273,99

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół w Dobrem

NIP beneficjenta: 8891488259

Kod pocztowy: 88-210

Miejscowość: Dobre

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat radziejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

21 450 stoczek łukowski, jak pisać pismo, pkp skierniewice warszawa, synonim urządzenie, pomoc publiczna wyszukiwarka, dofinansowanie na agroturystykę 2022, gry do opiekowania, potwierdzenie sald czy obowiązkowe, od kiedy przybywa dnia 2019, używany do łączenia metalowych arkuszy krzyżówka, parafia wszystkich świętych warszawa, praca kartuzy pup, następstwa stosowania wynalazku silnik elektryczny, śluzy mazury, wzór oświadczenie, fundusz inwestycyjny, flaga angielski, dotacja 5 tys dla firm wniosek

yyyyy