Daj szansę najmłodszym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-096/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Nowa Ruda – miasto

Wartość ogółem: 267505,8

Wydatki kwalifikowalne: 267505,8

Dofinansowanie: 267505,8

Dofinansowanie UE: 227379,93

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Nowa Ruda

NIP beneficjenta: 8851533338

Kod pocztowy: 57-400

Miejscowość: Nowa Ruda

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

noce i dnie nenufary, prawo jazdy z urzędu pracy 2019, firmy radom, jak rozpocząć działalność gospodarczą, marcin sobieraj hydraulik, ecobike serwis, bm bytom

yyyyy