Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-089/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat ząbkowicki

Gmina: Stoszowice

Wartość ogółem: 120981,28

Wydatki kwalifikowalne: 120981,28

Dofinansowanie: 120981,28

Dofinansowanie UE: 102834,09

Nazwa beneficjenta: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE

NIP beneficjenta: 8822117382

Kod pocztowy: 58-260

Miejscowość: Bielawa

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółdzielnia – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

monika kwaśnik, rozporządzenie od 15 grudnia 2021, praca kraśnik pup, okres wczesniej, kredyt dla seniora tylko w nielicznych bankach, inea promocje 2018

yyyyy