Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-120/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 89765,62

Wydatki kwalifikowalne: 89765,62

Dofinansowanie: 88203,7

Dofinansowanie UE: 76300,78

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodzisko Dolne/Szkoła Podstawowa w Opaleniskach

NIP beneficjenta: 8161024234

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/13/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

starostwo powiatowe wąbrzeźno, umowa rachunku bankowego wzór, agata gal 2304, dzielnica śródmieście m st warszawy, punkty pkd, mf gov pl, ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl, co to znaczy dzk, tomasz łojek, wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta, rzepiennik

yyyyy