Dajmy dzieciom szansę – program upowszechniania wychowania przedszkolnego w Kielnarowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-033/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Tyczyn

Wartość ogółem: 345630,52

Wydatki kwalifikowalne: 345630,52

Dofinansowanie: 337430,52

Dofinansowanie UE: 293785,94

Nazwa beneficjenta: Gmina Tyczyn – Szkoła Podstawowa w Kielnarowej

NIP beneficjenta: 8132643503

Kod pocztowy: 36-020

Miejscowość: Tyczyn

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

oświadczenie wzór dokumentu, jaką działalność można otworzyć na krus, nowa droga rzeszów, karty multisport częściowo finansowane przez pracodawcę 2021, dofinansowanie remontu starego domu, wodno kanalizacyjna, wzór umowy zamówienia publiczne 2021, 71 797 19 20, funkcje parlamentu, sprzętowo myślenice, nowe pożyczki 2021, jak ustawić przeglądarkę domyślną chrome, dofinansowanie na przesiedlenie, pit 5 2019, ii lo w chrzanowie, elka wiadomości, drawsko pomorskie domki

yyyyy