Dajmy im szansę – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Dobordzień

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-020/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Dobrodzień

Wartość ogółem: 149994

Wydatki kwalifikowalne: 149994

Dofinansowanie: 147744,09

Dofinansowanie UE: 127494,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobrodzień

NIP beneficjenta: 5751426759

Kod pocztowy: 46-380

Miejscowość: Dobrodzień

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

brutto co oznacza skrót, uzasadnienie wniosku o dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka 2020, lokietrz, projekty domów z różnica poziomów, ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2018, odkurzacz polskiej produkcji, zdania proste, przykłady inwestycji finansowych

yyyyy