Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-229/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Czudec

Wartość ogółem: 188820,7

Wydatki kwalifikowalne: 188820,7

Dofinansowanie: 164820,7

Dofinansowanie UE: 160497,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Czudec/Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie

NIP beneficjenta: 8191403634

Kod pocztowy: 38-100

Miejscowość: Zaborów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

drewco chojna, dostępne środki, www.mlekiem płynąca. pl, kredyty na start, uniejow baseny, alfa i omega głogów, skorzystać, urzad pracy naklo oferty, szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku nie może być mniejsza niż, gdzie będzie euro 2021, rehabilitacja m51, carpatia rzeszów, dofinansowanie dla przedszkolaka, unicef czym się zajmuje, urzad pracy żnin, 1 lo tarnów, salon kosmetyczny w kontenerze, wup efs, www,o

yyyyy