Dajmy sobie szansę!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-002/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Gmina: Bliżyn

Wartość ogółem: 588012,5

Wydatki kwalifikowalne: 588012,5

Dofinansowanie: 588012,5

Dofinansowanie UE: 499810,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Bliżyn/Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczkowie

NIP beneficjenta: 6631257935

Kod pocztowy: 26-120

Miejscowość: Bliżyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat skarżyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

praca.gov.pl tarcza, dofinansowanie do miejsca pracy, spółka cpk, moviestarplanet producent, który z produktów dostarcza najwięcej tłuszczów nasyconych milionerzy, gospodarka komunalna dukla, nowy start plus

yyyyy