Dajmy sobie szansę na rozwój

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-127/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Gmina: Kamienna Góra

Wartość ogółem: 78015

Wydatki kwalifikowalne: 78015

Dofinansowanie: 78015

Dofinansowanie UE: 66312,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Kamienna Góra

NIP beneficjenta: 6140102873

Kod pocztowy: 58-400

Miejscowość: Kamienna Góra

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kamiennogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014

psz.gov.pl, koleje śląskie logo, kurs euro 16.11.2021, starostwo powiatowe chodzież, tarkett jasło praca, kantor włocławek kaufland

yyyyy