„Dajmy szansę najmłodszym – utworzenie dodatkowej grupy dzieci w Punkcie Przedszkolnym w Tuszowie Narodowym”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-060/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Tuszów Narodowy

Wartość ogółem: 295063,72

Wydatki kwalifikowalne: 295063,72

Dofinansowanie: 250804,16

Dofinansowanie UE: 250804,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Tuszów Narodowy

NIP beneficjenta: 8171984740

Kod pocztowy: 39-332

Miejscowość: Tuszów Narodowy

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

całe, bialorus wolyn, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rybnik, gruby amerykanin

yyyyy