Dbam o swoje jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-008/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Wołów

Wartość ogółem: 907583,5

Wydatki kwalifikowalne: 907583,5

Dofinansowanie: 907583,5

Dofinansowanie UE: 771445,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Wołów

NIP beneficjenta: 9880177496

Kod pocztowy: 56-100

Miejscowość: Wołów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/19/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

stanowic-wybor.eu, www kompas pl, wrocław kamienice, odnowa synonim, ochronka rudnik nad sanem

yyyyy