Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-108/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Radowo Małe

Wartość ogółem: 174292

Wydatki kwalifikowalne: 174292

Dofinansowanie: 174292

Dofinansowanie UE: 148148,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Radowo Małe

NIP beneficjenta: 8571049469

Kod pocztowy: 72-314

Miejscowość: Radowo Małe

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

polska agencja pozyskiwania funduszy unijnych, dotacja dla małych gospodarstw 2021, umowa powierzenia rodo wzór, areszty śledcze w polsce, fundusze europejskie 2021, archiwizacja dokumentów zasady, inea rachunek, terbud będzin

yyyyy