Dla nas każdy uczeń jest ważny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-238/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock

Gmina: M. Płock

Wartość ogółem: 1540180

Wydatki kwalifikowalne: 1540180

Dofinansowanie: 1540180

Dofinansowanie UE: 1309153

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Płock

NIP beneficjenta: 7743135712

Kod pocztowy: 09-400

Miejscowość: Płock

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. Płock / Powiat płocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

straz gov pl, przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu powietrznego, nie mniej jednak pisownia, wykorzystanie tik w edukacji wczesnoszkolnej, pup dotacje 2021, kolejlove, aparat ktg, karolina bien, ipaw wałbrzych, kropka po nr, koronawirus 21 maja, żelice, wyburzenie ścianki działowej w mieszkaniu własnościowym 2020, zamzłom, co więcej, internetowy serwis miejski żywiec

yyyyy