Dla sprawnośći i zdolności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-387/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Gmina: Radzanów

Wartość ogółem: 98960

Wydatki kwalifikowalne: 98960

Dofinansowanie: 98960

Dofinansowanie UE: 84116

Nazwa beneficjenta: Gmina Radzanów

NIP beneficjenta: 7981435208

Kod pocztowy: 26-807

Miejscowość: Radzanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat białobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

apartamenty wałbrzych, uzupełnij opisy według wzoru podanego w podpunkcie a, lo tadeusza kościuszki, zachem, przedszkole 147 warszawa, przydzielenie srodkow na rozne cele, gazeta wieruszów, gim krajenka, poszerzam kompetencje 2021, pup sandomierz praca, krs-z20 elektronicznie, pomoc de minimis limity, znikający podatnik, kto szył mundury dla nazistów, uwolnienie danych poprzez węzeł krajowy do administracji publicznej, mieszkanie walbrzych, gluszyca pl, niemusisz, reb.sgb.pl logowanie

yyyyy